Стихове & Песни

Майстор славенИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Малък Сечко,
майстор славен,
с майсторлъка
си прославен;
сутрин седне,
па не става –
шие, кърпи,
прекроява!
Взел кожуха
на земята,
па го реже
и премята.
Реже, реже,
после шие
и под него
пак се скрие,
ту я цяла
разсъблича,
ту отново
я облича.
Денем, нощем
няма мира,
все работи,
все не спира!

prikazki.eu