Стихове & Песни

Майски маршИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Как спокойно се заспива,
как душата си почива –
там, в зелената гора.
Хей, ура, ура, ура!

Вятър в китни клони трепне,
лист с листеца нежно шепне –
там в зелената гора.
Хей ура, ура, ура!

Славей сладко чурулика,
извор бистро вечно блика –
там в зелената гора.
Хей, ура, ура, ура!

prikazki.eu