Стихове & Песни

Малък СечкоИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Малък Сечко, майстор славен,
с майсторлъка си прославен:
сутрин седне, па не става –
шие, кърпи, прекроява.

Взел кожуха на земята,
па го реже и премята.
Реже, реже, после шие
и под него пак се скрие,

ту я цяла разсъблича,
ту отново я облича.
Денем, нощем няма мира,
все работи, все не спира.

prikazki.eu