Стихове & Песни

ЛястовицаИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Аз съм, аз съм,
погледни ме,
като лани
посрещни ме.

Дълга пътя
съм вървяла
и от път
съм отмаляла.

Ала нося
дар чудесен:
мила пролет,
сладка песен.

prikazki.eu