Стихове & Песни

ЖеланиеИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Ех, да е да стана
някога сладкар –
ама господар!
Че ще кривна капа,
па ще да захвана,
та ще ям, та ще ям,
както аз си знам!…
– Стой, че се оцапа!

Ех, да е да стана
някога млекар –
ама господар!
Че да кривна капа,
па ще да захвана,
па ще пия, па ще пия,
все на вересия!…
– Стой, че се окапа!

prikazki.eu