Стихове & Песни

ИзворчеИзворче

Сред полето дъб вековен
тихо клати китни клони,
а под него животворен,
извор сладостно ромони.

Ако лете в маранята
прашен пътник там помине,
ще си сръбне от водата
и ще седне да почине.

А над него се навеждат
китни клонки и тогава
листи шушнат и нареждат:
Тук се сладко отморява!…

Всичкитворби