Стихове & Песни

ДъждецИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Тихо ръмкай,
не преставай,
равно поле
напоявай!
Напоявай
със водица,
нека бликне
вред тревица,
че от жега
изгорена
тя посърна
и повена.
Ръмкай, ръмкай,
не преставай,
равно поле
напоявай!

prikazki.eu