Стихове & Песни

БалканътИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Високо, до небето,
извишен, мълчалив,
ширее се Балканът,
замислен, горделив.

През векове редица
свидетел е бил той
на кървави двубои,
на подвизи безброй.

С хайдушките си пазви
от мъки и беди
закрилник бил е често
на нашите деди.

Затуй и днеска още
приказват по света:
„Балканът за България
закрилник е, баща!“

prikazki.eu