Стихове & Песни

Ах, беда голямаИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Изпрати ме мама
с кошница голяма
да бера коприва
в лелината нива.
Копривата расла
коза я опасла.
Ах, беда голяма!
Що ще каже мама?

Изпрати ме мама
с торбичка голяма
в тръни да се свирам,
ягоди да сбирам.
Намерих едничка –
изгубих торбичка.
Ах, беда голяма!
Що ще каже мама?

prikazki.eu