Искам да знам

Хала БоянаЧитанка

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Засвирил Грую
на рът на бърдо.
Как го зачу
Хала Бояна,
Плясна с ръчици,
припна с чепици,
Грую да види.

– Я свири Груйо
да поиграя
на ръченица с
дребни дечица.

prikazki.eu