Искам да знам

ГатанкаЧитанка

Препоръчва се за възраст над 3 год.

БОЖИЕ ДЪРВО расло
с дванадесет клона,
и на всяко клонче
по четири гнезда:
А във всяко гнездо
по седем яйчица
с по две сухи шумки.

Що е то?
Година, месеци, седмици, дни, ден и нощ
prikazki.eu